Kozyrska x Sieczak - Nowe Niebo

Kozyrska x Sieczak
Nowe Niebo

Debiutancki album duetu Kozyrska x Sieczak